ثبت سفارش

در این فروشگاه پس از انتخاب محصول مد نظر خود لازم است به سبد خرید مراجعه نموده و از آن طریق نسبت به تکمیل سفارش خود اقدام نمایید.
در فرآیند ورود اطلاعات خرید، در صورت عدم عضویت و نداشتن کد تخفیف روی کلید مرحله بعد کلیک نمایید. دقت نمایید در این مرحله یک آدرس ایمیل از شما در یافت خواهد گردید تا یک لینک دانلود هم برای شما ایمیل گردد.